top of page
CYKLISTIKA, BĚH A SPORTOVNÍ AKTIVITY

Kromě cyklisticky jsem si přibral i běhání a další sportovní aktivity. Sport a pohyb je stále nedílnou součástí mého života a s manželkou si ho nyní snažíme užívat společně. Proto nás stále častěji můžete potkat na různých závodech pro veřejnost, charitativních sportovních akcích a jiných oblíbených sportovních událostech.

MODEROVÁNÍ SPORTOVNÍCH ZPRÁV, RŮZNÝCH AKCÍ A VYHLÁŠENÍ

Od listopadu 2020 působím jako sportovní moderátor na CNN Prima News. Mám zkušenosti s moderováním velkých galavečerů i menších společenských událostí, cyklistických závodů, charitativních akcí, slavnostních zahájení a sportovních vyhlášení. Měl jsem tu čest spolupracovat ve dvojici s vynikajícími moderátory (Martin Dejdar, Valerie Zawadská, Daniel Stach, Miroslav Lenc, Barbora Černošková, a dalšími) i s mojí skvělou manželkou Soňou. Častokrát mám možnost komentovat sportovní přenosy v TV nebo jinak spolupracovat na vysílání České Televize, Europsortu, či jiných televizních kanálech.  

INSPIRATIVNÍ A MOTIVAČNÍ PŘEDNÁŠKY

Všechny zkušenosti, které jsem získal a využil na cestě za sportovním úspěchem, se dají aplikovat i na jakékoli jiné životní situace nebo pro pracovní kariéru. Jsem o tom přesvědčen a více než deset let, kdy o cestě k úspěchu, překonávání překážek a vyrovnávání se s nečekanými změnami přednáším, mi dává za pravdu. Baví mě předávat dál zkušenosti, které mi život přinesl. Snažím se inspirovat ostatní, tak jako jsem dříve čerpal inspiraci já, od těch, kteří v mých očích něco zajímavého prožili, nebo něčeho významného dosáhli.

SPORTOVNÍ, ZDRAVOTNICKÉ A PROTETICKÉ PORADENSTVÍ

Často se na mě obracejí lidé s žádostí o radu jak v oblasti sportovní přípravy a sportovního vybavení, tak v případě zdravotních problémů či otázek týkajících se protéz a jiných protetických pomůcek. Rádi s manželkou pomůžeme a naše zkušenosti a kontakty nabídneme k pomoci.  Někdy je to ovšem časově náročné a nemůžeme vyhovět všem,  i když bychom chtěli... Pokud nám to ale program dovoluje, snažíme se maximálně vyhovět i těm, kteří by naši radu potřebovali osobně, například v nemocnici po těžkém úrazu, nebo v případě vážné nemoci. Víme totiž sami, jak je takový malý pozitivní životní impluls důležitý...

STUDIUM SPORTOVNÍ DIPLOMACIE

Velice rád jsem využil nabídku Českého olympijského výboru ke studiu "Sportovní diplomacie" ve spolupráci s pražskou VŠE. Díky studiu a poznatkům od špičkových lektorů bych mohl své dosavadní zkušenosti z mezinárodních sportovních struktur a domácího sportovního prostředí rozšířit a později třeba využít pro další rozvoj českého sportu. Aspoň se o to budu snažit...

bottom of page